עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – יולי 2020

Download the PDF file .