עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – יוני 2015

Download the PDF file .