עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – יוני 2016

Download the PDF file .