עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – יוני 2017

Download the PDF file .