עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – יוני 2019

Download the PDF file .