עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – יוני 2020

Download the PDF file .