עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – מרץ 2019

Download the PDF file .