עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – מרץ 2020

Download the PDF file .