עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – מאי 2015

Download the PDF file .