עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – מאי 2016

Download the PDF file .