עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – מאי 2018

Download the PDF file .