עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – מאי 2019

Download the PDF file .