עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – מאי 2020

Download the PDF file .