עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – נובמבר 2015

Download the PDF file .