עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – נובמבר 2016

Download the PDF file .