עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – נובמבר 2017

Download the PDF file .