עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – נובמבר 2018

Download the PDF file .