עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – נובמבר 2019

Download the PDF file .