עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – נובמבר 2020

Download the PDF file .