עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – אוקטובר 2015

Download the PDF file .