עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – אוקטובר 2016

Download the PDF file .