עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – אוקטובר 2017

Download the PDF file .