עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – אוקטובר 2018

Download the PDF file .