עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – אוקטובר 2019

Download the PDF file .