עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – אוקטובר 2020

Download the PDF file .