עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – ספטמבר 2020

Download the PDF file .