עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – ספטמבר 2015

Download the PDF file .