עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – ספטמבר 2016

Download the PDF file .