עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – ספטמבר 2017

Download the PDF file .