עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – ספטמבר 2018

Download the PDF file .