עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – ספטמבר 2019

Download the PDF file .