עדכון שנתי בהרכב מדדי המניות – אוגוסט 2018

Download the PDF file .