עדכון שנתי בהרכב מדדי המניות – אוגוסט 2019

Download the PDF file .