מדדי אג"ח Bullet

מדדי אינדקס Bullet פותחו במטרה לעקוב אחר הביצועים של סדרות אג"ח בעלות מועד פדיון בשנה מסוימת וכן, לשמש כמדדי השקעה של אגרות חוב בארץ ובחו"ל עד לפדיונן הסופי.

אג"ח Bullet ישראל
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס Bullet צמוד 20231.65%2.182.91%2.85%-AA
אינדקס Bullet שקלי 20231.17%2.344.11%3.91%+A
אינדקס Bullet צמוד 20251.73%3.813.22%3.45%+A
אינדקס Bullet שקלי 20251.37%3.683.12%2.83%-AA
אינדקס Bullet שקלי 20262.13%4.205.15%4.78%+A
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020

לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות דורגו AAA

 

מעבר למדדי אינדקס לפדיון על אג"ח בשוק המקומי, קיימים גם מדדי אג"ח Bullet גלובליים:

אג"ח Bullet דולר
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס Bullet דולר 20230.05%2.922.12%1.86%A
אינדקס Bullet דולר 20250.12%-4.652.64%2.26%-A
הנתונים מעודכנים לתאריך06/04/2020