מדדי אג"ח Bullet

מדדי אינדקס Bullet פותחו במטרה לעקוב אחר הביצועים של סדרות אג"ח בעלות מועד פדיון בשנה מסוימת וכן, לשמש כמדדי השקעה של אגרות חוב בארץ ובחו"ל עד לפדיונן הסופי.

אג"ח Bullet ישראל
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס Bullet ישראל 20240.02%0.404.99%1.48%AA
אינדקס Bullet ישראל 20250.06%1.195.03%1.56%-AA
אינדקס Bullet שקלי 20250.02%1.045.66%1.99%+A
אינדקס Bullet צמוד 20250.09%1.202.30%1.92%-AA
אינדקס Bullet ישראל 20260.10%1.904.96%1.25%-AA
אינדקס Bullet שקלי 20260.11%1.874.87%1.10%+A
אינדקס Bullet צמוד 20260.10%1.842.13%1.35%AA
אינדקס Bullet ישראל 20270.16%2.485.16%1.37%+A
אינדקס Bullet שקלי 20270.16%2.344.91%1.12%+A
אינדקס Bullet צמוד 20270.15%2.642.61%1.61%-AA
אינדקס Bullet מדינה-AA ומעלה 20270.08%2.924.25%0.44%+AA
אינדקס Bullet מדינה-A ומעלה 20270.14%2.714.80%0.99%AA
אינדקס Bullet שקלי A ומעלה 20270.19%2.324.83%1.04%+A
אינדקס Bullet צמוד A ומעלה 20270.15%2.672.59%1.59%-AA
אינדקס Bullet ישראל 20280.12%2.985.32%1.50%+A
אינדקס Bullet שקלי 20280.07%2.955.19%1.38%+A
אינדקס Bullet צמוד 20280.13%2.972.69%1.64%-AA
אינדקס Bullet ישראל 20290.16%3.715.42%1.57%+A
אינדקס Bullet שקלי 20290.16%3.635.15%1.30%+A
אינדקס Bullet צמוד 20290.14%3.802.91%1.77%+A
אינדקס Bullet ישראל 20300.17%4.195.12%1.24%-AA
אינדקס Bullet שקלי 20300.14%3.975.04%1.17%-AA
אינדקס Bullet צמוד 20300.24%4.462.83%1.62%-AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024

לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות דורגו AAA

 

מעבר למדדי אינדקס לפדיון על אג"ח בשוק המקומי, קיימים גם מדדי אג"ח Bullet גלובליים:

אג"ח Bullet דולר
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס Bullet דולר 20250.03%1.285.35%0.64%A
אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי0.10%2.175.06%0.48%A
הנתונים מעודכנים לתאריך29/02/2024