מדדי אג"ח Bullet

מדדי אינדקס Bullet פותחו במטרה לעקוב אחר הביצועים של סדרות אג"ח בעלות מועד פדיון בשנה מסוימת וכן, לשמש כמדדי השקעה של אגרות חוב בארץ ובחו"ל עד לפדיונן הסופי.

אג"ח Bullet ישראל
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס Bullet צמוד 20230.30%0.970.16%-1.96%AA
אינדקס Bullet שקלי 20230.12%0.912.40%1.48%-AA
אינדקס Bullet צמוד 20250.49%2.340.98%2.13%-AA
אינדקס Bullet שקלי 20250.31%2.073.31%1.59%+A
אינדקס Bullet שקלי 20260.45%2.813.81%1.84%+A
אינדקס Bullet ישראל 20240.34%1.592.97%1.45%-AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/05/2022

לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות דורגו AAA

 

מעבר למדדי אינדקס לפדיון על אג"ח בשוק המקומי, קיימים גם מדדי אג"ח Bullet גלובליים:

אג"ח Bullet דולר
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס Bullet דולר 20230.00%0.902.42%0.55%0
אינדקס Bullet דולר 20250.27%2.793.34%0.79%0
הנתונים מעודכנים לתאריך26/05/2022