מדדי אג"ח Bullet

מדדי אינדקס Bullet פותחו במטרה לעקוב אחר הביצועים של סדרות אג"ח בעלות מועד פדיון בשנה מסוימת וכן, לשמש כמדדי השקעה של אגרות חוב בארץ ובחו"ל עד לפדיונן הסופי.

אג"ח Bullet ישראל
שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס Bullet צמוד 2023101.590.03%2.30.2%-AA
אינדקס Bullet שקלי 2023104.110.02%-2.71.6%+A
אינדקס Bullet צמוד 2025103.410.07%4.01.2%+A
אינדקס Bullet שקלי 2025104.080.10%4.02.4%-AA
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 26/09/2019

מעבר למדדי אינדקס לפדיון על אג"ח בשוק המקומי, קיימים גם מדדי אג"ח Bullet גלובליים:

אג"ח Bullet דולר
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס Bullet דולר 20230.35%-3.32.2%A
אינדקס Bullet דולר 20240.37%-4.22.3%-A
אינדקס Bullet דולר 20250.40%-5.02.5%-A
הנתונים מעודכנים לתאריך15/10/2019

* לצורך החישוב סדרות ממשלתיות דורגו AAA