מדדי אג"ח Bullet

מדדי אינדקס Bullet פותחו במטרה לעקוב אחר הביצועים של סדרות אג"ח בעלות מועד פדיון בשנה מסוימת וכן, לשמש כמדדי השקעה של אגרות חוב בארץ ובחו"ל עד לפדיונן הסופי.

אג"ח Bullet ישראל
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימית*מרווחדירוג**
אינדקס Bullet צמוד 20230.01%-2.30.3%1.0%-AA
אינדקס Bullet שקלי 20230.05%2.61.4%1.2%+A
אינדקס Bullet צמוד 20250.00%3.91.0%1.8%+A
אינדקס Bullet שקלי 20250.12%3.92.1%1.7%-AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 15/12/2019

* לצורך החישוב סדרות ממשלתיות דורגו AAA

מעבר למדדי אינדקס לפדיון על אג"ח בשוק המקומי, קיימים גם מדדי אג"ח Bullet גלובליים:

אג"ח Bullet דולר
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימית*מרווחדירוג**
אינדקס Bullet דולר 20230.60%3.22.1%0.5%A
אינדקס Bullet דולר 20250.78%4.92.4%0.8%-A
הנתונים מעודכנים לתאריך12/12/2019