↑ חזור ל מדדי אג"ח Bullet

אינדקס Bullet צמוד 2023

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס Bullet צמוד 2023 כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-BBB), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל, שנפדות במהלך שנת 2023 והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון101.59
שינוי יומי0.03%
מספר ניירות במדד18
שווי כולל ני"ע במדד16.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.26
תשואה פנימית0.23%
מרווח ממשלתי1.14%
דירוג ממוצע-AA
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
------------
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
---------
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 26/09/2019
* לצורך החישוב סדרות ממשלתיות דורגו AAA