↑ חזור ל מדדי אג"ח Bullet

אינדקס Bullet שקלי 2023

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס Bullet שקלי 2023 כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-BBB) בדירוג מעלות או (Baa3) בדירוג מידרוג, שמנפיקותיהן התאגדו בישראל, שנפדות במהלך שנת 2023 והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב המדד
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון103.66
שינוי יומי0.07%-
מספר ניירות במדד18
שווי כולל ני"ע במדד10.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.80
תשואה פנימית1.63%
מרווח ממשלתי1.32%
דירוג ממוצע+A
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
------------
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
---------
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/08/2019
* לצורך החישוב סדרות ממשלתיות דורגו AAA