↑ חזור ל מדדי אג"ח Bullet

אינדקס Bullet צמוד 2025

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס Bullet צמוד 2025 כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-BBB), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל, שנפדות במהלך שנת 2025 והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון103.41
שינוי יומי0.07%
מספר ניירות במדד18
שווי כולל ני"ע במדד16.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.99
תשואה פנימית1.16%
מרווח ממשלתי2.09%
דירוג ממוצע+A
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
------------
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
---------
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 26/09/2019
* לצורך החישוב סדרות ממשלתיות דורגו AAA