מדדי אג"ח כללי

אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה הינו מדד הדגל של משפחת מדדי האג"ח של אינדקס. המדד עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח בריבית קבועה בישראל.

מדובר במדד יחס רחב הכולל מגוון אפיקי השקעה, מאג"ח ממשלתיות ועד אג"ח קונצרניות, המחושב על פי שווי שוק הסדרות הכלולות בו. המדד מכיל סדרות אג"ח לא צמודות (שקליות) וצמודות למדד המחירים לצרכן שהונפקו בשוק המקומי כאשר מועד הפידיון הסופי שלהן הינו חודש ומעלה במועד העדכון האחרון של המדד.

אינדקס אג"ח מדורג הינו גרסה נוספת של מדד הדגל, במסגרתו נכללות סדרות אג"ח ממשלתיות ואג"ח קונצרניות מדורגות בלבד.

לשני המדדים הכלליים קיימות גם גרסאות המבוססות על אפיק ההצמדה של האגרות: שקלי או צמוד וכן, גרסה שבה בסיס ההצמדה של המדד מחולק באופן שווה בין סדרות הצמודות למדד המחירים לצרכן לבין הסדרות שאינן צמודות.

שוק האג"ח הכללי
שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה150.560.17%-5.31.7%+AA
אינדקס אג"ח ישראל צמוד147.700.18%-5.70.2%+AA
אינדקס אג"ח ישראל שקלי155.910.15%-4.91.7%+AA
אינדקס אג"ח מאוזן150.430.15%-5.01.7%AA
אינדקס אג"ח צמוד146.050.18%-5.70.2%+AA
אינדקס אג"ח שקלי155.280.16%-5.01.7%+AA
אינדקס אג"ח דולר107.820.64%3.35.3%A
אג"ח במח"מ מוגדר
שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס צמוד מח"מ 0-3123.120.02%-1.40.3%AA
אינדקס שקלי מח"מ 0-3130.630.03%-1.91.7%AA
אינדקס מאוזן מח"מ 0-3126.870.03%-1.71.6%AA
אינדקס צמוד מח"מ 3+162.700.21%-7.20.3%AA
אינדקס שקלי מח"מ 3+177.240.17%-5.72.2%AA
אינדקס מאוזן מח"מ 3+169.620.17%-6.12.1%AA
מדד מותאם מדיניות השקעות
שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות135.620.08%-3.50.9%+AA
אינדקס השקעה לריבית עולה101.340.02%2.31.4%-AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/08/2019

* לצורך החישוב סדרות ממשלתיות דורגו AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB