מדדי אג"ח כללי

שוק האג"ח הכללי
[table “20” not found /]
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 13/04/2021

* לצורך החישוב סדרות ממשלתיות דורגו AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB