מדדי אג"ח כללי

שוק האג"ח הכללי
[table “20” not found /]
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/11/2020

* לצורך החישוב סדרות ממשלתיות דורגו AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB