מדדי אג"ח כללי

שוק האג"ח הכללי
שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה152.150.00%5.31.6%AA
אינדקס אג"ח ישראל צמוד149.360.01%5.90.1%+AA
אינדקס אג"ח ישראל שקלי157.380.01%-4.81.5%+AA
אינדקס אג"ח מאוזן151.940.01%5.11.6%+AA
אינדקס אג"ח צמוד147.690.01%5.90.1%+AA
אינדקס אג"ח שקלי156.750.01%-4.81.5%+AA
אינדקס אג"ח דולר108.010.24%3.35.4%A
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 26/09/2019

* לצורך החישוב סדרות ממשלתיות דורגו AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB