↑ חזור ל מדדי אג"ח כללי

אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה הוא מדד שווי שוק רחב אשר עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בריבית קבועה, שאינן צמודות או שצמודות למדד
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון152.17
שינוי יומי0.06%-
מספר ניירות במדד461
שווי כולל ני"ע במדד779.3 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו5.22
תשואה פנימית*1.50%
מרווח ממשלתי0.89%
דירוג ממוצע**AA
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
8.24%7.02%12.06%14.69%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
2.22%1.79%2.21%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.012.051.19
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 11/11/2019
* הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
** לצורך החישוב סדרות ממשלתיות דורגו AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB