↑ חזור ל מדדי אג"ח כללי

אינדקס אג"ח מאוזן

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס אג"ח מאוזן כולל איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-BBB) ובעלות שווי שוק שלא יפחת מ-200 מש"ח במועד הקובע לעדכון המדד
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון150.53
שינוי יומי0.09%
מספר ניירות במדד353
שווי כולל ני"ע במדד754.5 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.90
תשואה פנימית*1.69%
מרווח ממשלתי0.97%
דירוג ממוצע**AA
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
7.01%5.33%10.03%14.31%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
2.19%1.78%2.19%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.371.741.21
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/09/2019
* הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
** לצורך החישוב סדרות ממשלתיות דורגו AAA