↑ חזור ל מדדי אג"ח כללי

אינדקס השקעה לרשויות מקומיות

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

Download the PDF file .