מדדי אג"ח קונצרני

משפחת המדדים הקונצרניים של אינדקס מסווגת על פי קריטריוני השקעה ספציפיים של הסדרות הכלולות:

כלל השוק הקונצרני
שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס קונצרני ישראל ר. קבועה153.610.07%-3.82.7%+A
אינדקס צמוד מדורג149.060.08%-4.00.7%AA
אינדקס שקלי מדורג158.520.07%-3.63.3%+A
דירוג אשראי
 • סדרות אג"ח בעלות דירוג בתוך קבוצת AA או AAA
 • סדרות אג"ח בעלות דירוג בתוך קבוצת A או AA
 • סדרות אג"ח בעלות דירוג בתוך קבוצת A או AA
 • סדרות אג"ח בעלות דירוג בתוך קבוצת A
 • סדרות אג"ח בעלות דירוג בתוך קבוצת A או בתוך קבוצת BBB או ללא דירוג השקעה (Non-Investment Grade)
 • סדרות אג"ח בעלות דירוג בתוך קבוצת BBB או ללא דירוג השקעה (Non-Investment Grade)
שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס AA ומעלה צמוד147.120.09%-4.20.3%AA
אינדקס AA ומעלה שקלי158.290.09%-4.01.6%AA
אינדקס AA ומעלה מאוזן152.560.09%-4.11.5%AA
אינדקס A-AA ישראל - שקלי162.910.04%-3.92.0%-AA
אינדקס A-AA ישראל 1-3127.110.02%-2.01.6%+A
אינדקס A צמוד147.290.06%-3.31.6%A
אינדקס A שקלי161.580.08%-3.24.2%A
אינדקס A ישראל - שקלי164.070.04%-3.52.7%A
אינדקס A מאוזן154.890.06%-3.23.5%A
אינדקס A ישראל 2-4150.810.06%-2.92.4%A
אינדקס עד A153.420.05%-3.24.0%-A
אינדקס HY-BBB158.760.04%-2.96.9%-BBB
תקופות פדיון
 • סדרות אג"ח בעלות פדיון בתקופות 2-5 שנים
 • סדרות אג"ח בעלות פדיון בתקופות 5+ שנים
שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים131.160.04%-2.62.5%-AA
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים165.690.11%-5.12.7%-AA
מח"מ
 • סדרות אג"ח שמאופיינות במח"מ עד 3 שנים
 • סדרות אג"ח שמאופיינות במח"מ שנתיים עד 4 שנים
 • סדרות אג"ח שמאופיינות במח"מ 3 שנים ומעלה
שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס קונצרני צמוד מח"מ 0-3126.640.03%-1.60.6%AA
אינדקס קונצרני שקלי מח"מ 0-3146.220.05%-2.02.8%+A
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 0-3136.110.04%-1.82.3%-AA
אינדקס קונצרני צמוד מח"מ 2-4131.000.04%-2.90.9%-AA
אינדקס קונצרני שקלי מח"מ 2-4151.970.02%-3.13.6%+A
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4141.550.05%-3.02.9%+A
אינדקס קונצרני צמוד מח"מ 3+160.550.11%-5.60.7%-AA
אינדקס קונצרני שקלי מח"מ 3+173.950.11%-4.43.2%+A
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 3+167.150.11%-5.02.6%-AA
ענף פעילות
 • חברות ריאליות: סדרות אג"ח שמנפיקותיהן לא סווגו על ידי הבורסה בענף על "פיננסי"
 • חברות בתחום הפיננסי: סדרות אג"ח שמנפיקותיהן סווגו על ידי הבורסה בענף "בנקים" ו/או "ביטוח" ו/או "שירותים פיננסיים"
שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס אג"ח חב' ריאליות צמוד149.210.09%-4.51.0%-AA
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי155.990.08%-3.43.7%+A
אינדקס אג"ח פיננסים צמוד142.170.05%-2.70.0%+AA
אינדקס אג"ח פיננסים שקלי162.430.10%-4.31.3%AA
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח182.780.17%-6.01.6%AA
אינדקס צמודות בנקים וביטוח155.410.07%-4.30.1%-AA
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2106.610.12%-4.51.9%-AA
אינדקס אג"ח CoCo בנקים103.470.05%-3.42.5%+A
אינדקס צמודות בנקים157.660.04%-4.50.2%-+AA
מאפיינים ייחודיים
 • סדרות אג"ח שבשטר הנאמנות שלהן נרשמו בטוחות
 • סדרות אג"ח שהונפקו על ידי חברות המאופיינות במינוף פיננסי נמוך
 • סדרות אג"ח שהונפקו על ידי חברות בעלות תזרים מזומנים חיובי
 • סדרות אג"ח בעלות תנודתיות נמוכה
 • סדרות אג"ח ששווי החוב שלהן אינו עולה על שווי שוק מסוים
 • סדרות אג"ח שהונפקו על ידי חברות ממשלתיות
שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה153.100.07%-3.13.5%A
אינדקס אג"ח צמוד עם רכיב בטוחה152.400.07%-3.40.9%+A
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך121.510.11%-4.42.1%-AA
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה119.930.13%-3.92.1%-AA
אינדקס אג"ח LV116.600.08%-3.96.4%A
אינדקס אג"ח LV צמוד110.360.07%-4.62.1%+A
אינדקס אג"ח LV שקלי123.050.08%-3.29.4%-A
אינדקס אג"ח עד 500 מיליון158.720.07%-3.42.8%+A
אינדקס אג"ח צמוד עד 500 מיליון150.660.09%-3.40.8%+A
אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון166.970.06%-3.43.8%+A
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות101.320.14%-7.21.5%+AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/08/2019

* במדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת, הסדרות הצמודות חושבו בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
** לצורך החישוב סדרות קונצרניות ללא דירוג דורגו BB