מדדי אג"ח קונצרני

משפחת המדדים הקונצרניים של אינדקס מסווגת על פי קריטריוני השקעה ספציפיים של הסדרות הכלולות:

כלל השוק הקונצרני
שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס קונצרני ישראל ר. קבועה155.430.08%3.72.5%-AA
אינדקס צמוד מדורג150.470.07%3.90.5%AA
אינדקס שקלי מדורג160.350.07%3.62.8%+A
מדדי דירוג
 • דירוג AA-AAA – סדרות אג"ח בעלות דירוג בתוך קבוצת AA או AAA
 • דירוג AA – סדרות אג"ח בעלות דירוג בתוך קבוצת AA
 • דירוג A-AA – סדרות אג"ח בעלות דירוג בתוך קבוצת A או AA
 • דירוג A – סדרות אג"ח בעלות דירוג בתוך קבוצת A
 • דירוג עד A – סדרות אג"ח בעלות דירוג בתוך קבוצת A או בתוך קבוצת BBB או ללא דירוג השקעה (Non-Investment Grade)
 • דירוג HY-BBB – סדרות אג"ח בעלות דירוג בתוך קבוצת BBB או ללא דירוג השקעה (Non-Investment Grade)
שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס AA ומעלה מאוזן153.640.03%4.11.5%AA
אינדקס AA ומעלה צמוד148.270.07%4.20.2%AA
אינדקס AA ומעלה שקלי159.210.01%3.91.5%AA
אינדקס A-AA ישראל 1-3127.560.02%2.01.6%-AA
אינדקס A-AA ישראל - שקלי164.220.05%3.92.0%-AA
אינדקס A מאוזן157.410.08%3.23.1%A
אינדקס A צמוד149.380.07%3.21.3%A
אינדקס A שקלי164.710.11%3.23.7%A
אינדקס A ישראל - שקלי166.140.09%3.52.5%A
אינדקס A ישראל 2-4152.420.11%2.82.2%A
אינדקס אג"ח עד A156.050.09%3.13.6%-A
אינדקס HY-BBB162.400.18%2.86.7%+BB
מדדי טווח לפדיון/מח"מ
 • סדרות אג"ח שמאופיינות במח"מ עד 3 שנים
 • סדרות אג"ח שמאופיינות במח"מ 3 שנים ומעלה
 • סדרות אג"ח שמאופיינות במח"מ שנתיים עד 4 שנים
 • סדרות אג"ח בעלות פדיון בתקופות 2-5 שנים
 • סדרות אג"ח בעלות פדיון בתקופות 5+ שנים
שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס אג"ח צמוד 0-3123.530.08%1.70.3%AA
אינדקס צמוד מדורג 0-3127.250.09%1.60.7%AA
אינדקס אג"ח שקלי 0-3131.290.03%1.91.6%AA
אינדקס שקלי מדורג 0-3147.540.04%2.02.6%+A
אינדקס אג"ח מאוזן 0-3127.480.05%1.71.6%AA
אינדקס אג"ח מדורג 0-3137.100.06%1.82.3%-AA
אינדקס אג"ח צמוד 3+165.110.00%7.30.1%AA
אינדקס צמוד מדורג 3+162.690.06%5.60.4%-AA
אינדקס אג"ח שקלי 3+179.510.01%5.72.1%AA
אינדקס שקלי מדורג 3+176.590.09%4.52.9%+A
אינדקס אג"ח מאוזן 3+171.910.02%6.12.0%AA
אינדקס אג"ח מדורג 3+169.570.07%5.12.4%-AA
אינדקס צמוד מדורג 2-4132.380.08%2.90.7%-AA
אינדקס שקלי מדורג 2-4153.900.11%3.03.4%+A
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4143.430.10%2.92.7%+A
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים132.310.07%2.62.3%-AA
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים168.150.08%5.12.5%-AA
ענף פעילות
 • חברות ריאליות – סדרות אג"ח שמנפיקותיהן לא סווגו על ידי הבורסה בענף על "פיננסי"
 • חברות בתחום הפיננסי – סדרות אג"ח שמנפיקותיהן סווגו על ידי הבורסה בענף "בנקים" ו/או "ביטוח" ו/או "שירותים פיננסיים"
 • חברות ממשלתיות – סדרות אג"ח שהונפקו על ידי חברות ממשלתיות
שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס אג"ח חב' ריאליות צמוד151.070.08%4.50.8%-AA
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי158.510.10%3.43.4%+A
אינדקס אג"ח פיננסים צמוד142.870.05%2.80.1%-+AA
אינדקס אג"ח פיננסים שקלי162.970.00%4.31.3%AA
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח184.220.00%6.31.6%AA
אינדקס צמודות בנקים וביטוח156.450.01%-4.00.2%-AA
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2107.490.00%4.41.8%-AA
אינדקס אג"ח CoCo בנקים104.440.02%3.32.4%-AA
אינדקס צמודות בנקים158.370.01%-4.40.2%-+AA
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות102.520.10%7.21.4%+AA
מאפיינים ייחודיים
 • סדרות אג"ח העומדות בתנאי ההשקעה לרשויות מקומיות
 • סדרות אג"ח שבשטר הנאמנות שלהן נרשמו בטוחות
 • סדרות אג"ח שהונפקו על ידי חברות המאופיינות במינוף פיננסי נמוך
 • סדרות אג"ח שהונפקו על ידי חברות בעלות תזרים מזומנים חיובי
 • סדרות אג"ח בעלות תנודתיות נמוכה
 • סדרות אג"ח ששווי החוב שלהן אינו עולה על שווי שוק מסוים
שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות136.350.01%3.30.8%+AA
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה155.400.06%3.13.2%A
אינדקס אג"ח צמוד עם רכיב בטוחה154.050.04%3.40.7%+A
אינדקס אג"ח שקלי עם רכיב בטוחה121.710.08%2.74.6%-A
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך122.960.05%4.32.0%-AA
אינדקס שקלי במינוף פיננסי נמוך128.490.01%-3.52.2%+A
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה121.190.03%3.91.9%-AA
אינדקס אג"ח LV118.350.05%3.72.3%+A
אינדקס אג"ח LV צמוד111.730.03%3.60.6%+A
אינדקס אג"ח LV שקלי125.000.05%3.72.5%+A
אינדקס אג"ח עד 500 מיליון160.750.04%3.52.5%+A
אינדקס אג"ח צמוד עד 500 מיליון152.310.01%3.50.6%+A
אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון169.640.08%3.53.3%+A
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 26/09/2019

* במדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת, הסדרות הצמודות חושבו בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
** לצורך החישוב סדרות קונצרניות ללא דירוג דורגו BB