אינדקס A-AA ישראל 1-3

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס A-AA ישראל 1-3 כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), בטווח דירוג (-A) עד (+AA), במח"מ שנה עד 3 שנים, שמנפיקותיהן התאגדו בישראל
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון127.11
שינוי יומי0.02%-
מספר ניירות במדד97
שווי כולל ני"ע במדד56.7 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.03
תשואה פנימית*1.62%
מרווח ממשלתי1.36%
דירוג ממוצע+A
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
2.52%1.62%6.27%9.57%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
1.97%1.33%1.62%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.801.461.08
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/08/2019
* הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק