אינדקס AA ומעלה מאוזן

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס AA ומעלה מאוזן עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בדירוג AA ומעלה בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-AA)
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון153.64
שינוי יומי0.03%
מספר ניירות במדד199
שווי כולל ני"ע במדד201.7 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.06
תשואה פנימית*1.50%
מרווח ממשלתי0.98%
דירוג ממוצעAA
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
7.28%6.22%12.98%15.86%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
2.27%1.79%2.05%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.602.231.41
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 26/09/2019
* הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק