אינדקס AA ומעלה צמוד

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס AA ומעלה צמוד עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני הצמוד למדד בדירוג AA ומעלה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-AA)
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון148.15
שינוי יומי0.08%-
מספר ניירות במדד117
שווי כולל ני"ע במדד143.2 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.11
תשואה פנימית0.05%
מרווח ממשלתי0.95%
דירוג ממוצעAA
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
7.16%5.96%13.00%13.03%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
2.30%1.83%2.36%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.482.211.02
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 26/09/2019