אינדקס AA ומעלה שקלי

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס AA ומעלה שקלי עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני השקלי (לא צמוד) בדירוג AA ומעלה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-AA)
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון158.29
שינוי יומי0.09%-
מספר ניירות במדד77
שווי כולל ני"ע במדד56.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.95
תשואה פנימית1.55%
מרווח ממשלתי1.09%
דירוג ממוצעAA
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
6.74%5.99%11.34%19.92%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
2.58%2.05%2.08%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.311.751.73
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/08/2019