אינדקס A מאוזן

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס A מאוזן עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בדירוג A בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+A)
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון154.89
שינוי יומי0.06%-
מספר ניירות במדד171
שווי כולל ני"ע במדד76.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.23
תשואה פנימית*3.47%
מרווח ממשלתי3.07%
דירוג ממוצעA
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
6.49%2.74%10.07%16.75%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
4.49%3.08%3.52%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.661.030.88
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/08/2019
* הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק