אינדקס A מאוזן

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס A מאוזן עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בדירוג A בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+A)
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון157.41
שינוי יומי0.08%
מספר ניירות במדד173
שווי כולל ני"ע במדד78.5 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.18
תשואה פנימית*3.08%
מרווח ממשלתי2.63%
דירוג ממוצעA
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
8.22%4.58%12.32%17.31%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
4.45%3.07%3.52%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.971.220.89
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 26/09/2019
* הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק