אינדקס A צמוד

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס A צמוד עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני הצמוד למדד בדירוג A בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+A)
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון149.38
שינוי יומי0.07%
מספר ניירות במדד62
שווי כולל ני"ע במדד32.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.17
תשואה פנימית1.33%
מרווח ממשלתי2.03%
דירוג ממוצעA
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
6.92%4.59%12.31%12.82%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
3.64%2.58%3.43%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.171.470.69
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 26/09/2019