אינדקס A שקלי

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס A שקלי עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני השקלי (לא צמוד) בדירוג A בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+A)
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון164.71
שינוי יומי0.11%
מספר ניירות במדד111
שווי כולל ני"ע במדד45.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.20
תשואה פנימית3.74%
מרווח ממשלתי3.41%
דירוג ממוצעA
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
8.94%4.00%11.70%21.14%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
5.66%3.91%4.00%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.680.910.95
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 26/09/2019