אינדקס A שקלי

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס A שקלי עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני השקלי (לא צמוד) בדירוג A בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+A)
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון161.38
שינוי יומי0.12%-
מספר ניירות במדד107
שווי כולל ני"ע במדד43.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.21
תשואה פנימית4.28%
מרווח ממשלתי3.97%
דירוג ממוצעA
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
6.74%1.65%9.02%19.86%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
5.74%3.91%4.00%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.370.740.92
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 26/08/2019