אינדקס HY-BBB

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס HY-BBB עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בדירוגי BBB ומטה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שאינן צמודות או שצמודות למדד, שדירוגן לכל היותר (+BBB)
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון162.40
שינוי יומי0.18%
מספר ניירות במדד56
שווי כולל ני"ע במדד19.4 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.80
תשואה פנימית*6.73%
מרווח ממשלתי6.46%
דירוג ממוצע**+BB
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
9.53%0.59%10.64%19.82%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
6.26%4.19%5.21%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.030.760.68
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 26/09/2019
* הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
** לצורך החישוב סדרות קונצרניות ללא דירוג דורגו BB