אינדקס HY-BBB

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס HY-BBB עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בדירוגי BBB ומטה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שאינן צמודות או שצמודות למדד, שדירוגן לכל היותר (+BBB)
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון158.76
שינוי יומי0.04%-
מספר ניירות במדד58
שווי כולל ני"ע במדד19.2 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.93
תשואה פנימית*6.86%
מרווח ממשלתי6.54%
דירוג ממוצע**-BBB
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
7.07%0.85%-7.78%18.92%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
6.29%4.20%5.22%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.12-0.580.68
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/08/2019
* הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
** לצורך החישוב סדרות קונצרניות ללא דירוג דורגו BB